22
33
11
44

สี EVERCOAT

ขั้นตอนการทําสีรถยนต์

ขั้นตอนการทําสีรถยนต์ ตอนที่ 1 Wash Primer

ขั้นตอนการทําสีรถยนต์ ตอนที่ 2 Primer

ขั้นตอนการทําสีรถยนต์ ตอนที่ 3 Basecoat

ขั้นตอนการทําสีรถยนต์ ตอนที่ 4 Clear