สีโป้วกันชนพลาสติก POLYESTER PUTTY (PT-777)

SKU: PT-777 Category:

Description

รายละเอียดและคุณสมบัติ

ขนาดบรรจุ 0.5 KG.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Product Type

7