2K 4:1 RLX MEDIUM SOLID (CCMS-410EW+EFMS-410EW)

SKU: CCMS-410EW+EFMS-410EW Category:

Description

รายละเอียดและคุณสมบัติ

– เป็นเคลียร์โคทระบบ 2K 4:1 ที่มีคุณภาพสูง เนื้อมาก
– ให้เนื้อฟิล์มที่มีความหนาและทนทาน
– ฟิล์มสีมีความเรียบเนียน เงางาม

วิธีการใช้

อัตราส่วนผสม 4:1 : 5-10%
เคลียร์ 2K 4:1 CCMS-410EW 4 ส่วน
ฮาร์ดเดนเนอร์ 4:1 EFMS-410EW 1 ส่วน
ทินเนอร์ 2K E11104/E11105 5-10%

ความข้นใส 10-11 วินาที / ถ้วยวัด NK-2 / 30’c

ขนาดกาพ่นสีถ้วยบน 1.3-1.5 มม.
ขนาดกาพ่นสีถ้วยล่าง 1.4-1.6 มม.
แรงดันลม 2-3 บาร์

จำนวนเที่ยวพ่น 2 เที่ยว

ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว 3-5 นาที

การแห้งตัว
1. การแห้งฝุ่นไม่เกาะ 20 นาที
2. การแห้งพ่นซ่อมสีได้ 2 ชั่วโมง
3. การแห้งประกอบขัดสี 4-6 ชั่วโมง
4. การแห้งตัวอบที่อุณหภูมิ 60’c 30 นาที
5. การแห้งแข็งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมง

ผสมแล้วมีอายุการใช้งาน 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ

กรณีเคลียร์โคทไหล หรือมีเม็ดฝุ่น หลังจากเคลียร์โคทแห้งตัวดีแล้ว
– ใช้กระดาษทรายเบอร์ 1500 ขัดแต่งบริเวณที่มีเคลียร์โคทไหลหรือบริเวณที่มีเม็ดฝุ่นให้เรียบ
– ใช้ยาขัดหยาบขัดลบรอยเส้นกระดาษทรายแล้วขัดเคลือบเงาซ้ำด้วยน้ำยาขัดเคลือบเงาอีกรอบ